Eskilstuna kommun
19 april 2014 16:29

Ny arena och nytt badhus i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Arena- och badhusprojektet

Förberedelser för att bygga ett nytt badhus och en ny arena med träningshallar i Munktellstaden pågår. Dessa anläggningar bidrar till att Munktellstaden blir en levande stadsdel i ett attraktivt område i Eskilstuna.  

Nytt badhus

Under våren 2012 fokuserade vi på badhusets funktion och innehåll tillsammans med Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation och Sörmlandsidrotten. Även barnen bjöds in att vara delaktiga. Arbetet rapporterades till kommunstyrelsen i juni 2012 och det kommunalägda bolaget Eskilstuna kommunföretag AB fick i uppdrag att bygga badhuset. Därefter färdigställdes projektering och kalkyler för att ta fram ett underlag för upphandling utifrån den ekonomiska ram som beslutats. Här kan du läsa mer om badhusförslaget och beslutet som kommunfullmäktige fattade den 29 augusti. Första spadtaget togs 27 januari 2014 och nu är bygget i gång. April 2016 beräknas det nya badhuset stå klart.

Ny arena

Arbetet med arenan har fortsatt med en lokalutredning över Sporthallen och Munktellarenan för att se vilka ytor som används idag och hur vi kan möta de behov som finns. Vi fortsätter samarbetet med samorganisationen och Sörmlandsidrotten för att föra dialog med berörda föreningar och ta fram en bra helhetslösning. Vi för även samtal med näringslivet kring innehåll. Den tidigare arenabolagsutredningen ska aktualiseras och evenemangsbokningen ska undersökas vidare.  Detaljplanen för arenan beslutades av kommunfullmäktige december 2013. Planen är därefter överklagad. Länsstyrelsen som första instans avslog överklagan. Länk till planhandlingarna. 

Fortsatt arbete: 

  • En tjänstemannagrupp och en styrgrupp arbetar vidare med arena- och badfrågan enligt den inriktning som kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2011
  • Byggsamordnare är Benny Larsson på stadsbyggnadsförvaltningen.
  • Parallellt pågår arbete för att tillgodose övriga behov som identifierats i samband med förstudien kring arena och bad. Information om ny ishall hittar du här.
  • För att vi ska få till de anläggningar som Eskilstuna bäst behöver är det viktigt att vi fortsätter med en god dialog och förverkligar de tankar som finns formulerade i det idrottspolitiska programmet.
  • När det gäller Mälardalens högskolas planer på ett nytt campus i Eskilstuna vid Sporthallen och Vattenpalatset så har parterna träffat en tilläggsöverenskommelse som kommunfullmäktige fattade beslut om i oktober 2012. Högskolan vill satsa på ändamålsenliga lokaler och ett sammanhållet campus. Länk till MDH. En arkitekttävling pågår nu och målet är att MDHs nya byggnad ska bidra positivt till stadskärnan och vara en plats för utveckling och samverkan. Läs mer
  • Badhusets historiska och kulturella värde beskrivs här av Länsstyrelsen: Byggnadsminnesförklaring av badhuset

Prenumerera på senaste nytt!

Du som är intresserad av att följa det fortsatta arbetet kan anmäla dig som prenumerant genom att klicka på Prenumerera ovan. Då får du ett meddelande i din e-post varje gång webbsidan uppdateras.

 

Benny Larsson

Samordnare arena- och badprojektet

Tel: 016-710 19 55
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Roland Larsson

Eskilstuna kommunfastigheter

Tel: 016-167533
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan