Eskilstuna kommun
20 april 2014 07:44

Självbetjäning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här kan du själv uträtta dina ärenden, hämta blanketter och få service dygnet runt, året om.

För att göra det lättare för dig att hitta har vi delat in våra självbetjäningstjänster enligt samma ämnesindelning som vår övriga webbplats. På denna sida kommer vi löpande att lansera nya tjänster. Prenumerera på uppdateringar på denna sida för att automatiskt få veta när detta sker.

Om du har önskemål på nya självbetjäningstjänster tar vi tacksamt emot dina förslag.

Vi har nyligen börjat utveckla vårt arbetssätt för hur vi tar fram självbetjäningstjänster. Med början hösten 2013 kan vi därmed skapa bättre tjänster för medborgare och företag och jobba effektivare i verksamheten. Med andra ord ska det bli enkelt på utsidan och smart på insidan.

Utbildning och barnomsorg

Ansök om barnomsorg
Intyg om specialkost
Skadeanmälan 
Val av grundskola
Ansök om ledighet för elev
Val av gymnasieskola
Komvux lärplattform
Beställ betyg och klasslistor

Omsorg och hjälp

Anmäl till överförmyndare
Ansök om anstånd med redovisningen
Ansök om god man
Ansök om uttag
Förteckning tillgångar/skulder
Anmäl intresse som god man
Anmäl intresse som god man för ensamkommande flyktingbarn
Medgivande från huvudman
Redogörelse
Årsräkning
Åtagande från god man
Ansök om särskilt boende för äldre 
Ansök om insatser i hemmet
Ansök om stöd och hjälp enligt LSS 
Ansök om bostadsanpassningsbidrag
Ansök om färdtjänst
Läkarintyg, färdtjänst
Ansök om riksfärdtjänst
Ansök om parkeringstillstånd
Läkarintyg, parkeringstillstånd
Ansök om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 

Uppleva och göra

Registrera ett evenemang
Reservera böcker
Låna om böcker
Ge förslag på inköp av böcker
Låna e-böcker
Låna e-ljudböcker 
Boka lokaler och anläggningar

Bygga, bo och miljö

Ansök om detaljplan 
Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov samt strandskyddsdispens
Bygg- och rivningsanmälan
Ansökan om förhandsbesked
Ansök om skyltlov
Anmäl om tillfällig övernattning
Ansök eller anmäl om brandfarlig vara
Ansök om explosiv vara 
Sota själv
Anmäl hygienlokal och bassängbad
Ansök/Anmäl enskilt avlopp
Anmäl kompostering av matavfall
Anmäl sanering av förorenad mark 
Anmäl PCB-sanering 
Åtgärdsplan för PCB-sanering
Anmäl livsmedelsverksamhet
Intyg cistern tas ur bruk
Mall och anmälan för miljöfarlig verksamhet
Anmäl misstänkt matförgiftning
Beställ radonmätning

Trafik och infrastruktur

Ansök om parkeringstillstånd
Bestrid kontrollavgift för felparkering 
Ansök om torghandelsplats

Näringsliv och arbete

Lediga jobb
Företagsregister
Skicka e-faktura 
Anmäl servering och försäljning av folköl
Anmäl försäljning av tobaksvaror
Anmäl ägarbyte folköl och tobak

Kommun och politik

Beställ betyg och klasslistor
Säg vad du tycker 
Fråga din politiker

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan