Vuxenutbildning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Välkommen till Vuxenutbildningen!

   

Äpple

  

Hos oss hittar du kurser som kan leda till nytt jobb, fortsatt utbildning eller bara bättre självkänsla. Studier kan vara vägen till en bättre och roligare framtid. Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (lärvux) samt yrkeshögskola.(YH). 

Välkommen och lycka till!

 


 

 AKTUELLT

   

Beställning av Slutbetyg för dig som ska söka högskola till hösten

OBS! Den 2 juni kan du senast lämna in om att få utfärdat ett Slutbetyg hos oss på Komvux om du behöver Slutbetyg för att söka till högskolan till hösten 2015.


 

Yrkesutbildning Frisör - 43 veckors grundutbildning

Startdatum 31 augusti
Sista ansökningsdag den 27 maj 

För mer information klicka Här!

 


Nu är ansökan stängd till starten den 3:e augusti!  

Sista ansökningsdag var den 20 maj!

 

Efteransökan till starten 3 augusti!

Den 17 juni öppnar vi efteransökan till starten den 3:e augusti och sista ansökningsdag är den 31 juli. Gäller endast kurser med klassrumsundervisning där vi har lediga platser kvar eller behöver reserver. Du blir antagen i mån av plats!

Du ansöker till alla kurser via vår Webbansökan! Klicka på "Webbansökan" i menyn till vänster.

 


Naturvetenskapligt Basår på Komvux!

Till hösten startar Komvux ett naturvetenskapligt Basår för dig som önskar läsa in behörighet till Högskolans naturvetenskapliga utbildningar. Du söker till starten den 3 augusti. Vi öppnar ansökan den 22 april och sista ansökningsdag är den 20 maj. 

För mer information klicka här!

  


Yh-utbildning Medicinsk sekreterare!

Nu kan du söka till yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare. Utbildningen är en eftergymnasial utbildning på 400 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen har riksintag.

Läs mer om utbildningen här!

 

 


Regeringen har förlängt övergångsbestämmelsen för slutbetyg (NYTT 2015-05-12)

Regeringen har fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg. Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får utfärdas i vissa undantagsfall, senast den 1 januari 2017.

Fram till den 1 januari 2017 finns övergångsbestämmelser som anger vissa omständigheter då en elev inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan få slutbetyg enligt de tidigare bestämmelserna istället för en gymnasieexamen. Slutbetyg från gymnasial nivå får bara utfärdas i vissa undantagsfall. Dessa är följande:

Om en elev har avslutat eller påbörjat alla de kurser som ingår i ett slutbetyg för komvux på gymnasial nivå före den 1 juli 2012.

Om ett eller flera av elevens betyg som är satta före den 1 juli 2012 inte kan omvandlas till den nya betygsskalan eller om en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven.

Övergångsbestämmelser om slutbetyg - Skolverket