Vuxenutbildning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Välkommen till Vuxenutbildningen!

   

Äpple

  

Hos oss hittar du kurser som kan leda till nytt jobb, fortsatt utbildning eller bara bättre självkänsla. Studier kan vara vägen till en bättre och roligare framtid. Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (lärvux) samt yrkeshögskola.(YH). 

Välkommen och lycka till!

 


 

 AKTUELLT

   

ServiceCenter telefon för vuxenutbildningen är stängd den 8:e och 11:e maj!

Den 8:e och 11:e maj 2015 stänger vuxenutbildningen, tonval 1, sin servicetelefon på grund av planeringsdag och antagningsarbete.

 

 

Du måste svara på ditt erbjudande om plats på kurs

Erbjudande om plats på kurs/kurser för dig som sökt till starten i maj har nu skickats ut med E-post
Alla
som blivit erbjuden plats måste tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.
Alla som står i kö till en reservplats måste också tacka ja elller nej om du vill stå kvar i kön!

Vi måste ha ditt svar SENAST den 8 maj!

 


 

Nu kan du söka kurser till starten den 3:e augusti!  

Höstens kurser startar den 3 augusti och sista ansökningsdag är den 20 maj. Du ansöker till alla kurser via vår Webbansökan! Klicka på "Söka kurser" till vänster.

Efteransökan till starten i maj!
Mellan den 14 - 20 maj kan du eventuellt göra en efteransökan till starten i maj. Detta om vi har lediga platser kvar eller behöver reserver till kurser med klassrumsundervisning. Du kan då bli antagen i mån av plats!

 

 


 

 

Naturvetenskapligt Basår på Komvux!

Till hösten startar Komvux ett naturvetenskapligt Basår för dig som önskar läsa in behörighet till Högskolans naturvetenskapliga utbildningar. Du söker till starten den 3 augusti. Vi öppnar ansökan den 22 april och sista ansökningsdag är den 20 maj. 

För mer information klicka här!

 


 

Slutbetyg kan endast utfärdas till den 30 juni 2015!

 

 

OBS! Den 2 juni kan du senast lämna in om att få utfärdat ett slutbetyg hos oss på komvux om du behöver slutbetyg för att söka till högskolan hösten 2015.

 

Komvux vill uppmärksamma alla  på att vi endast kan utfärda slutbetyg till den 30 juni 2015 då gamla och nya kurser får ingå i ett slutbetyg enligt övergångsbestämmelser från skolverket.

Från och med 1 juli 2015 får vi bara utfärda gymnasieexamen och då får endast nya kurser ingå.  

Gamla kurser: Kurser med bokstäver -  A,B,C,D  till exempel: Engelska A , matematik B, svenska C

Nya kurser: Kurser med siffror - 1,2 ,3,4,5  till exempel:  Engelska 5, matematik 2a,2b eller 2c, svenska 3

 

Mer information om slutbetyg hittar du på skolverkets hemsida:

Övergångsbestämmelser för slutbetyg/skolverket

Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare via servicecenter  - Alva myrdals gata 5 eller ring och boka en tid tele: 016 - 710 10 30 för att få mer information om slutbetyg och vad som gäller just dig och dina betyg. Tag med dina betyg vid besöket.


Yh-utbildning Medicinsk sekreterare!

Nu kan du söka till yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare. Utbildningen är en eftergymnasial utbildning på 400 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen har riksintag.

Läs mer om utbildningen här!