Bygga, bo och miljö

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Byggherredialog för hållbart bostadsbyggande

Eskilstuna kommun bjuder in till en Byggherredialog med chans att vara med och utveckla ett nytt och hållbart bostadsområde i Årby Norra. 
Läs mer

Ska du söka bygglov?

Det är mycket att tänka på när du ska ansöka om bygglov. Här finns exempelritningar och information om vilka handlingar som behövs.
Läs mer

Kungsgatan ska bli attraktivare och tryggare

Nu bygger vi om gågatan i centrum på etappen Fristadstorget - Kyrkogatan. Färdigt sommaren 2017. 
Läs mer

BM-stråket etapp 3

Nu bygger vi BM-stråkets tredje etapp och förbättrar gång- och cykelvägen mellan Uttemarksgatan och Sundbyvägen. Det kommer att satsas på ny...
Läs mer