Eskilstuna kommun
20 augusti 2014 10:46

Egenkontroll för fastighetsägare

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hyreshus

Foto Lisbet Skärstam

Vi människor vistas stora delar av livet inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. Som fastighetsägare ska du sköta dina hyresfastigheter så att dina hyresgäster inte får besvär som beror på brister i byggnaden. Det gör du genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte - så kallad egenkontroll.

Miljökontoret har tillsyn över fastighetsägares egenkontroll. Tillsynen sker planerat (via utskick med frågeformulär) eller oplanerat (när hyresgäster har klagomål).

I vår planerade tillsyn frågar vi efter bland annat vilka rutiner som finns för att upptäcka och åtgärda fel och brister i byggnaderna, vilka rutiner för felanmälan och klagomål som finns med mera. En av flera viktiga frågor gäller radonhalten i bostäderna. Om ni inte har gjort mätningar som visar att ni klarar de riktvärden som gäller för radon i bostäder så behöver ni göra det. Du som fastighetsägare ska säkerställa en strålsäker miljö för dina hyresgäster.

De flesta fastigheter har ett stort underhållsbehov. Om du genomför systematiskt förebyggande arbete, har tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan du som fastighetsägare upptäcka och åtgärda brister innan det blir problem för dina hyresgäster. Uppstår ändå fastighetsrelaterade problem för hyresgästerna ansvarar du som fastighetsägare för att göra någonting åt det. När miljökontoret får befogade klagomål från hyresgäster kommer vi att debitera er för all handläggningstid och kräver att ni undanröjer de problem som uppstått.

 

Läs mer om det nationella tillsynsprojektet Fastighetsägares egenkontroll på Folkhälsomyndigheten

Miljökontoret

Öppettider
Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00
Besöksadress & karta
Alva Myrdalsgata 3d
Postadress
631 86 ESKILSTUNA
Kontakt
Telefon: 016-710 55 54
Fax: 016-14 26 84
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Camilla Thörn

Miljöinspektör

Tel: 016-710 12 19
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Erika Andersson

Miljöinspektör

Tel: 016-710 84 09
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Maria Hansson

Miljöinspektör

Tel: 016-710 12 19
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan