Eskilstuna kommun
02 september 2014 18:38

Köpa småhustomt

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Småhustomt

Så här går det till steg för steg att köpa småhustomt av kommunen.

1. Detaljplaner
Ta reda på vilka planer som finns för det område där du är intresserad av att bygga ditt hus.

Läs mer på sidan Detaljplaner och program under arbete.


2. Kontakta mark och exploatering
Om du är intresserad av att köpa en kommunal småhustomt kontakta mark och exploatering på kommunen, kontaktuppgifter i högermenyn. 


3. Reservera marken
Du som är spekulant på kommunal mark kan reservera den hos mark och exploatering upp till en månad för att kalkylera och ta erforderliga kontakter innan köpekontraktet upprättas.

Kontakta byggavdelningen för eventuellt förhandsbesked om bygglov, kontaktuppgifter på sidan Bygglov och tillstånd.


4. Köpekontrakt
När du har bestämt dig för att köpa en småhustomt skickar mark och exploatering ett förslag på köpekontrakt till dig som bland annat innehåller ett juridiskt bindande avtal, villkor och betalningsuppgifter.

Om du godkänner köpekontraktet returnerar du de påskrivna avtalen till mark och exploatering.


5. Lagfart
Efter att tomtköpet är slutfört hos mark och exploatering på kommunen ska köparen ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Lagfart är det yttersta beviset på ägandeskapet av marken och fastigheten. Stämpelskatt och expeditionsavgift betalas av köparen. För privatperson är skattesatsen 1,5 % av köpesumman.


6. Söka bygglov
Om du ska bygga nytt, bygga om eller riva behövs bygglov, ansökan gör du hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Tänk på att planavgift, bygglovsavgift och kostnad för nybyggnadskarta inte ingår i tomtpriset.

Läs mer på sidan Bygglov och tillstånd.

 

7. Teknisk försörjning
Det kommunalägda bolaget Eskilstuna Energi & Miljö hjälper dig med fjärrvärmefrågor och stadsnät. För upplysning om anslutningar och avgifter för vatten och avlopp, el och fjärrvärme (teknisk försörjning). Dessa avgifter ingår inte i tomtpriset.

Kontakta Eskilstuna Energi & Miljö, tel 016-710 23 00 eller 016-710 18 47 för mer information.

Mer information om vad som gäller i Eskilstuna kommun finns även på sidan El, tele och uppvärmning.


8. Tomträtt
En tomträtt äger man inte, utan hyr av kommunen genom ett tomträttsavtal. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en hyra som kallas tomträttsavgäld.

Tomträtt skrivs när kommunen upplåtit sådan istället för att ha sålt en fastighet.

Läs mer på sidan Tomrätter.

Mark och exploatering

Besöksadress & karta
Fristadstorget, Eskilstuna
Postadress
Eskilstuna kommun
Kommunledningskontoret
Mark och exloatering
631 86 Eskilstuna

Besöksadress:
Stadshuset, Västra flygeln
Kontakt
Telefon: Se nedan
Fax: 016-7102453
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Birgitta Karlsson

Handläggare

Tel: 016-7102232
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan