Eskilstuna kommun
21 augusti 2014 23:58

Fakta om Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här hittar du bland annat redovisning av enkäter genomförda av kommunen, kartor med kommuninformation och statistik över befolkningsprognos, näringslivsanalys, preliminär folkmängd och kommunfakta.

Snabbfakta om Eskilstuna

2013 års siffror   

Befolkning

• Folkmängd:  99 729  personer 
• Medelålder, kvinnor: 42 år
• Medelålder, män: 40 år
• Utländska medborgare: 9 055 personer (9,0%)
• Utrikes födda: 21 647 personer (21,7%)
• Utländskbakgrund: 29 401 personer (29,4 %)
• Folkökning under året:  964 personer  
• Födda: 1 210 personer 
• Döda: 965 personer 
• Inflyttade: 4 558 personer
• Utflyttade: 3 871 personer
• Giftermål under året: 1061 
• Skilsmässor under året: 710
• Kvinnors medelålder vid första barnets födelse: 27,54 år
• Mäns medelålder vid första barnets födelse: 30,52 år
• Personer som fått svenskt medborgarskap under året: 1 179

Uppgifterna om folkmängd och befolkningsförändringar avser år 2013 om inte annat anges.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Geografi

• Kommunens yta: 1 100 kvadratkilometer 

Cristina Böhlin

Cristina Böhlin

Utvecklare

Tel: 016-710 87 12
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Eskilskällan

Öppettider
Eskilskällans informationsdisk är bemannad:

mån - fre 10-12, 13-15. Sommarstängt i disken 23 juni - 17 augusti.

Eskilskällans forskarsal har samma öppettider som Stadsbiblioteket. Välkommen att förbeställa material så tas det fram till forskarsalen!
Stadsarkivet har öppet som vanligt under sommaren. Arkiv Sörmland har sommarstängt och inga beställningar kan göras 7 juli - 3 augusti.
Material ur Stadsmuseets arkiv tas fram enligt överrenskommelse.

Besöksadress & karta
Kriebsensgatan 4
Postadress
Box 17
631 02 Eskilstuna
Kontakt
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan