Eskilstuna kommun
22 juli 2014 15:22

Statistik och fakta

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här hittar du bland annat redovisning av enkäter genomförda av kommunen, kartor med kommuninformation och statistik över befolkningsprognos, näringslivsanalys, preliminär folkmängd och kommunfakta.

Snabbfakta om Eskilstuna

2013 års siffror   

Befolkning

• Folkmängd:  99 729  personer 
• Medelålder, kvinnor: 42 år
• Medelålder, män: 40 år
• Utländska medborgare: 9 055 personer (9,0%)
• Utrikes födda: 21 647 personer (21,7%)
• Utländskbakgrund: 29 401 personer (29,4 %)
• Folkökning under året:  964 personer  
• Födda: 1 210 personer 
• Döda: 965 personer 
• Inflyttade: 4 558 personer
• Utflyttade: 3 871 personer
• Giftermål under året: 1061 
• Skilsmässor under året: 710
• Kvinnors medelålder vid första barnets födelse: 27,54 år
• Mäns medelålder vid första barnets födelse: 30,52 år
• Personer som fått svenskt medborgarskap under året: 1 179

Uppgifterna om folkmängd och befolkningsförändringar avser år 2013 om inte annat anges.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Geografi

• Kommunens yta: 1 100 kvadratkilometer 

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan