Eskilstuna kommun
27 augusti 2014 11:04

Jämställdhetsutskott

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Jämställdhetsutskottet i Eskilstuna är ett politiskt utskott under kommunstyrelsen. Jämställdhetsutskottets uppgift är att: 

  • initiera, bevaka, driva på och stimulera ett aktivt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommunkoncern
  • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
  • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden

 

Ledamöter i jämställdhetsutskottet för 2013 är

Joel Hamberg (V), ordförande
Lisa Friberg (S), vice ordförande
Eva Johansson (MP)
Monica Wikberg (M)
Helen Wretling (FP)
Pia Bernthling (C)
Ulla Hallin (KD) 
Per Johnsson (SD)

Cecilia Boström, kommunstrateg, deltar som sakkunnig. Anne-Li Gustafsson är utskottets sekreterare.

Jämställdhetsutskottet ska verka för ett mer jämställt Eskilstuna genom samråd, erfarenhetsutbyte, information, diskussion och initiativ till jämställdhetsåtgärder.

Joel Hamberg (V)

Kommunalråd

Tel: 016- 710 18 32 Mobil: 070-086 65 23
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Cecilia Boström

Kommunstrateg

Tel: 016-710 29 96 Mobil: 070-086 63 81
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Anne-Li Gustafsson

Anne-Li Gustafsson

Sekreterare

Tel: 016-710 21 38 Mobil: 070-542 64 13
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan