Eskilstuna kommun
22 augusti 2014 23:34

Demokraticentrum

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Demokraticentrum fungerar som ett lokalt medborgarkontor där det erbjuds möjligheter att ta del av samhällsinformation. Syftet är att nå ut till de som bor i stadsdelarna. På det här viset nås medborgarna enklare och avståndet mellan politiker/ tjänstemän och medborgarna minskar. I sin tur kan medborgarnas känsla av delaktighet öka. Demokraticentrum kompletterar verksamheter i stadsdelen och anpassas efter behov och efterfrågan. 

Demokraticentrum finns i kommunens samtliga mötesplatser. Föreningar, boende och andra aktiva i stadsdelen kan gratis låna lokal för möten, föreläsningar etc. Här har du också möjlighet att bl a:

  • Få samhällsinformation
  • Ha tillgång till internetuppkopplad dator
  • Hitta information om kommunen
  • Hitta rätt telefonnummer och kontaktpersoner i kommunen 
     

 

 

    

Ann Segelborg

Ann Segelborg

Utvecklare

Tel: 016-710 83 36 Mobil: 070-526 75 20
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan