Eskilstuna kommun
23 augusti 2014 05:33

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna bild

Foto: Lisbet Skärstam

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har två avdelningar – miljökontoret och räddningstjänsten. Förvaltningens målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Vi ska arbeta för att Eskilstuna får en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor och djur i dagens och morgondagens Eskilstuna. Vi ska minska risken för bränder och olyckor genom riskbedömningar och skadeförebyggande insatser.  

Förvaltningsledningen består av förvaltningschefen Ulf Lindstrand tillika miljöchef som har till sitt stöd Lars Lagebo räddningstchef, ekonomichefen Anne-Louise Sandvik och ställföreträdande  räddningschef Tobias Erdsjö samt nämndsekreterarna Jan-Olof Ruuska och Lisbet Skärstam tillika kommunikatör.

Vår organisation

Vår verksamhetsplan för 2013

Vår verksamhetsberättelse 2013

Vår verksamhetsplan för 2014

Vår jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016


 

Ansvarig politisk nämnd är miljö- och räddningstjänstnämnden och Maria Chergui (V) är ordförande.

 

 

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan