Eskilstuna kommun
22 augusti 2014 07:54

Idrottsforum

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Idrottsforum är ett samrådsorgan som arbetar för att utveckla Eskilstuna som idrottsstad, och hitta nya områden där kommunen och idrottsföreningarna kan samarbeta med varandra.

Idrottsforum inrättades av kultur- och fritidsnämnden i maj 2011 och består av representanter från nämnden och företrädare för det lokala idrottslivet. Grunden för Idrottsforums arbete är kommunens Idrottspolitiska handlingsprogram "Eskilstuna rör sig!".

Forumets arbetssätt ska bygga på transparens, konstruktivitet, delaktighet, lärande och dialog inför beslut som berör idrotten.
 

Information från senaste Idrottsforum 

Måndag den 9 juni träffades representanter från kultur- och fritidsnämnden, EIS, Sörmlandsidrotten och ett tjugotal föreningar i Stora salen i MunktellArenan. På mötet fick föreningslivet bland annat en lägesrapport om arena- och badhusprojektet och information om preliminärt resultat från en föreningsenkät som kommunen har genomfört under våren.

Här hittar du presentationer och minnesanteckningar från mötet

 

 

 

   

Kultur- och fritidsnämnden

Besöksadress & karta
kriebsensgatan 4
Postadress
Kultur- och fritidsnämnden
632 20 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 016-710 13 77
Fax: 016-51 57 27
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Mona Kanaan

Mona Kanaan

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Tel: 016-710 23 27 Mobil: 070-086 65 22
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan