Eskilstuna kommun
31 augusti 2014 08:31

Rådet för funktionshinderfrågor

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här kan du läsa om rådets uppdrag och vilka som finns representerade i rådet. Du kan också läsa protokoll från råd och arbetsutskott.

Rådet för funktionshinderfrågor ersätter det tidigare kommunala handikapprådet som det kallades under mandatperioden 2007-2010. Sekreterare för rådet är Anna-Maarit Tirkkonen, Kommunledningskontoret, enhet Demokrati och välfärd.

Hur tillgängligt är Eskilstuna?

Rådet för funktionshinderfrågor har beställt en tidning för att berätta om tillgänglighetsarbetet i Eskilstuna. Tidningen finns att hämta som pdf till höger.

Med tidningen Kom Fram vill rådet visa hur viktigt det är med tillgänglighet för alla. Det handlar inte bara om att komma fram rent fysiskt. Det innebär också att information ska nå fram till alla och att synpunkter kan lämnas på ett enkelt sätt.

Rådets mötestider under 2014

 

Mer information:


 

Tillgänglighet

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Mikael Edlund

Foto på ordförande Mikael Edlund

Ordförande

Tel: 016-710 54 05 Mobil: 070-086 65 26
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Anna-Maarit Tirkkonen

Folkhälsostrateg

Tel: 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Mer information

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan