Eskilstuna kommun
23 augusti 2014 15:23

Kristeam (POSOM)

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

POSOM är en förkortning för "Psykiskt och socialt omhändertagande". POSOM är en beredskapsgrupp som träder in i samband med stora olyckor och katastrofer. Gruppen ska ge praktiskt stöd till människor som är drabbade.

POSOM kan kallas in då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Huvuduppgiften för gruppen är att försöka lindra akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt.

POSOM i Eskilstuna består av en ledningsgrupp med representanter för arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, Torshälla stads förvaltning, vuxenförvaltningen samt Räddningstjänsten, Polisen och Svenska kyrkan.

Ledningsgruppens uppgift är att:

  • leda och samordna omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer
  • upprätta informations- och stödcenter vid behov
  • samverka med andra berörda organisationer


Till sitt förfogande har ledningsgruppen ett antal stödpersoner. Dessa har till uppgift att:

  • stödja enskilda personer och familjer i det upprättade informations- och stödcentret
  • se till att enskilda personer och familjer får det fortsatta stöd de behöver

Aktivering av POSOM-gruppen ska föregås av en stor olycka eller katastrof inom kommunen eller i övrigt där Eskilstunabor är inblandade. Det ska finnas ett behov av psykosocialt stöd samt att den ordinarie organisationen inte bedöms vara tillräcklig.

I Eskilstuna kommun finns dygnet runt en socialjour, som innebär en möjlighet att snabbt bedöma vilka insatser som behövs. POSOM kan också aktiveras av polis, räddningsledare eller sjukvård via SOS Alarm 112.

 

 

Kommunskyddet

Öppettider
Stadshuset och växeln:
Mån-fre 07.50-17.00
Dag före helgdag stängs Stadshuset 13.00.
Receptionen i entrén och växeln är bemannad under öppettiderna.

Under juni-augusti är Stadshuset öppet 07.50-16.00.
Växeln är öppen till klockan 17.00.
Under veckoslut och helger är Stadshuset stängt.

Besöksadress & karta
Alva Myrdalsg 1
Postadress
Eskilstuna kommun
Stadshuset
631 86 ESKILSTUNA
Kontakt
Telefon: 016-710 10 00
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Katarina Reigo

Beredskapsstrateg

Tel: 016-710 87 18 Mobil: 070-086 32 06
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan