Eskilstuna kommun
02 september 2014 03:47

Styrel

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Ellagen ändras – nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist 

Riksdagen har beslutat att ellagen ska ändras, för att underlätta prioriteringen av samhällsviktig verksamhet om det uppstår elbrist. Eskilstuna kommun samordnar nu planeringen inom vårt geografiska område för att prioriterade elanvändare ska kunna få ström även vid elbrist.

Ändringarna i ellagen (1997:857) gäller från den 1 juli 2011, och innebär att från och med den 1 januari 2012 kommer Sverige att ha systemet Styrel, vilket står för ”Styrning av el till prioriterade användare”. Svenska myndigheter och elnätsföretag samarbetar om förberedelserna för Styrel. Energimyndigheten har huvudansvaret för planeringsprocessen.

 - Styrel är ett bra system, som ger möjlighet att tänka efter före. Vi har tagit fram en planeringsprocess för att systematiskt identifiera och prioritera samhällsviktig verksamhet, och processen har utvecklats i samband med kommun- och länsförsök under 2008 och 2009. Vi är imponerade av länsstyrelsernas och kommunernas engagemang och arbete med att förbereda för Styrel, säger Mikael Toll, enhetschef på Energimyndigheten.

– Om det blir en allvarlig störning i elsystemet ger ellagen Svenska Kraftnät möjlighet, som en sista åtgärd i en situation med akut effektbrist, att beordra ägarna av elnät att koppla från en del av elförbrukningen. Med Styrel kan vi, med hjälp av elnätsföretagen, i större utsträckning än i dag skydda viktiga samhällsfunktioner, säger Sture Larsson, ansvarig på Svenska Kraftnät.

– Vi är positiva till det omfattande samarbete som nu sker mellan länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag för att trygga prioriterade elanvändares behov, säger Mikael Toll, enhetschef på Energimyndigheten.

– MSB följer arbetet med Styrel som en del i vårt uppdrag att övergripande stödja och följa upp myndigheternas arbete med krisberedskap och krishantering. Det är bra att arbetet med prioritering nu genomförs lokalt och regionalt, där den bästa kunskapen om lokala förhållanden finns, säger Mette Lindahl Olsson, enhetschef på MSB.

En del av svensk krisberedskap


Styrel är en del av krisberedskapen. Störst risk för brist på eleffekt är det under mycket kalla vinterdagar, då elförsörjningen är ansträngd. Frånkoppling av el kan då genomföras som en sista utväg. I dagsläget kan Svenska Kraftnät beordra frånkoppling av elanvändare för att skydda själva elnätet vid akut effektbrist. Då drabbas alla elanvändare inom berörda/utpekade geografiska områden, utan hänsyn till om det skadar samhällsviktig verksamhet eller hotar liv och hälsa. Med Styrel kommer samhällsviktiga elanvändare i större utsträckning än i dag att kunna prioriteras.

Kommunskyddet

Öppettider
Stadshuset och växeln:
Mån-fre 07.50-17.00
Dag före helgdag stängs Stadshuset 13.00.
Receptionen i entrén och växeln är bemannad under öppettiderna.

Under juni-augusti är Stadshuset öppet 07.50-16.00.
Växeln är öppen till klockan 17.00.
Under veckoslut och helger är Stadshuset stängt.

Besöksadress & karta
Alva Myrdalsg 1
Postadress
Eskilstuna kommun
Stadshuset
631 86 ESKILSTUNA
Kontakt
Telefon: 016-710 10 00
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Katarina Reigo

Beredskapsstrateg

Tel: 016-710 87 18 Mobil: 070-086 32 06
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan