Eskilstuna kommun
01 september 2014 20:29

Grön handbok för företagande i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grön
Eskilstuna är en ekokommun med höga ambitioner inom miljöområdet. Vi är övertygade om att det som är bra för miljön också är hållbart bra för våra invånare, vilket ger invånarna förutsättningar att föra ett bra liv utifrån sina förutsättningar och önskemål. Syftet med denna skrift är att visa hur du som företagare kan utveckla ditt miljöarbete tillsammans oss på ett enkelt och miljöriktigt sätt i den Stolta Fristaden Eskilstuna!

 

Grundförutsättningar

I Eskilstuna är det enkelt att vara miljösmart, för här finns gemensamma lösningar som bidrar till att göra dig grön bara genom att placera dig i Eskilstuna. Vårt mål är att leverera kloka lösningar till bra priser, hög kvalitet, med trygghet och enkla relationer.

Information kring några av Eskilstunas miljöarbeten:

  • Vårt kraftvärmeverk är biobränsleeldat och spillvärmen från elproduktionen används för fjärrvärmenätet, vilket ger mycket låga koldioxidutsläpp.

  • Avloppsslammet rötar vi i en biogasanläggning, vilken producerar fordonsgas somdriver bland annat våra stadsbussar.

  • I Eskilstuna använder vi optisk sortering för att sortera vårt hushållsavfall. Direkt vid källan (hushållet) sorterar vi vårt avfall i sex olika fraktioner. På så sätt blir det enkelt att separera till exempel tidningar, plast- pappers- och metallförpackningar innan de slängs.

  • Vi har ett av Sveriges bästa dricksvatten!

 

Svante Sundqvist

Svante Sundquist

Projektledare Energieffektiva företag

Mobil: 070-615 34 26
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan