Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Försörjningsstöd skall garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar:

Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar. Riksnormen skall täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

 

Du har dessutom rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Eskilstuna kommuns riktlinjer bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig:

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa

 

Du har även rätt till bistånd till din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader som ingår i skälig levnadsnivå, men som inte förekommer så ofta. Exempel på sådana kostnader är:

 • hemutrustning
 •  läkarvård/medicin
 •  tandvård
 • glasögon
 • lokalresor


Bistånd utöver skälig levnadsnivå

Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen har möjlighet, men inte skyldighet, att bevilja bistånd utöver det som garanterar en skälig levnadsnivå. Exempel på sådana kostnader är begravningskostnader.


Vill du veta mer om ekonomiskt bistånd och riksnormen kan du gå till Socialstyrelsens webbplats.