Tillgängliga lokaler - Tillgänglighetsguide

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här hittar du information och länken till Eskilstuna kommuns tillgänglighetsguide. En tillgänglighetsguide innehåller uppgifter om hur tillgängliga lokaler är för personer med funktionshinder. Genom att söka i guiden kan du hitta butiker, restauranger och andra lokaler dit allmänheten har tillträde. Alla som söker efter en butik eller lokal kan ha nytta av guiden.

Vi har inventerat 480 lokaler i Eskilstunas centrala del, Torshälla och centrumanläggningar som till exempel Fröslunda och Skiftinge. Guiden uppdaterades våren 2015 genom att alla lokaler besöktes på plats.

Kontakta oss om du vill göra ändringar i guiden.


Länk till Tillgänglighetsguiden