Eskilstuna kommun
01 oktober 2014 14:12

Cykel- och cykelhjälmskampanj 2012

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

2012-års cykel- och cykelhjälmskampanj avslutad!

Det är tredje året vi genomför kampanjen vars syfte är att få fler Eskilstunabor att cykla. Cykeln kan i de flesta fall konkurrera med bilen när det handlar om resor upp till 5 kilometer. Att cykla är billigt, miljövänligt och bidrar till bättre hälsa. Kampanjen har pågått under  vecka 18-21 och avslutades med  cykelns dag på Fristadstorget.

På Fristadstorget har  cykeln stått  i fokus mellan 11.30 och 15.30. En mängd olika aktiviteter har  pågått  under dagen. Vi avtackade de nuvarande cykelambassadörerna, delat ut pris till den som har vunnit tävlingen ”din bästa cykelbild” och cykelhandlare fanns på plats. Cykelns dag avslutas med ett uppträdande av Magnus Carlsson.

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson001
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson001

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson006
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson006

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson013
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson013

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson018
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson018

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson021
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson021

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson032
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson032

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson036
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson036

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson038
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson038

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson049
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson049

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson051
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson051

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson059
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson059

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson069
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson069

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson082
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson082

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson088
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson088

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson106
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson106

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson110
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson110

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson111
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson111

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson112
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson112

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson160
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson160

Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson171
Fotograf: Cykelns dag 2012 fotograf Göran Jonsson171

Använd din list - bli en cyklist!

Eskilstuna kommuns målsättning är att få fler människor att välja hållbara transporter, i första hand vid korta resor. Att välja cykeln är billigt, miljövänligt och positivt för hälsan. Vår ambition är också att få fler cyklister att använda hjälm

Hjälmen är huvudsaken - Huvudsaken är hjälmen!

"Det händer inte mig”
Varje dag skadas nära hundra cyklister i Sverige. De flesta cykelolyckor är singelolyckor där inga andra fordon är inblandade.
Vetenskapliga studier visar att cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med mer än 60 procent. (Källa:Trafikverket)

Var rädd om dig – använd hjälm! 

Ann Gustafsson

Projektsamordnare

Tel: 016-710 76 82 Mobil: 076-256 43 17
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan