Cykelpanel

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Är du intresserad av cykelfrågor och vill vara med och komma med synpunkter om hur Eskilstuna skall bli en ännu bättre stad att cykla i? Då är du välkommen att vara med i cykelpanelen. 

I dagsläget är det ungefär 90 personer som är med i panelen och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till panelen. Anmäl ditt intresse här.

 

Använd din list - bli en cyklist!

Eskilstuna kommuns målsättning är att få flera människor att välja hållbara transporter i första hand när det handlar om korta resor. Att välja cykel är ett billigt och miljövänligt sätt att förflytta sig och som har positiva hälsoeffekter. Eskilstuna har små nivåskillnader och ett bra cykelvägnät. Cykeln kan i de flesta fall konkurrera med bilen när det handlar om resor under fem kilometer. Det finns goda förutsättningar samt en god potential att öka andelen cyklister i Eskilstuna.

Syftet med att starta en cykelpanel är att synliggöra cyklisternas behov och intresse.   Det är viktigt att fånga in synpunkter från dem som cyklar, eftersom de har kunskaper som är värdefulla för oss inom kommunen som planerar för cyklisterna. Synpunkterna från panelen kommer att skapa möjligheter till bättre förutsättningar för att cykla i Eskilstuna.

Målet är att det ska vara ca 100 personer i panelen, olika åldrar, män och kvinnor som både är vanecyklister eller som cyklar mer sällan.

  • Deltagarna kommer att få svara på olika frågor som rör cykling inom Eskilstuna kommun
  • Kontakt mellan projektavsvarig och deltagare kommer huvudsaklingen att ske via, e-post och webben 
  • Deltagarna kommer att få besvara ca 3 – 6 frågeställningar per år