Eskilstuna kommun
04 mars 2015 03:41

Tillstånd för att använda offentlig plats

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål ska du söka tillstånd av polismyndigheten. Ansökan bör lämnas in senast en månad innan arrangemanget
är tänkt att äga rum. Vid större arrangemang behövs två månaders handläggningstid.

Sök förhandsinformation hos kommunen

Innan du lämnar ansökan till polismyndigheten kan du kontakta Eskilstuna kommuns stadsbyggnadsförvaltning för att få förhandsinformation om lämpliga
platser, trafikregleringar, avspärrningar, markförhållanden och om du behöver bygglov för till exempel skyltar eller anläggningar. Här kan du även få hjälp
med information om det krävs ytterliggare myndighetskontakter.

Så ansöker du hos polisen

När du fått den förhandsinformation som du behöver ska du fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd” som du kan hämta på www.polisen.se.

Tänk på följande:

  • bifoga en skalenlig ritning på exakt vilka platser som utnyttjas och placeringar av tält, scener, toaletter och avgränsningar
  • om platsen ska spärras av ska du som arrangör själv ta reda på var du skaffar skyddsstaket
  • vid uppträdande vill polisen veta vilka artister och band som uppträder med anledning av vilken sorts publik som anländer samt att de ska avgöra hur många förordnade ordningsvakter arrangören ska anlita 
  • du som arrangör får gärna uppskatta antalet besökare
  • ange hur många restauranger och vilka restauranger samt hur många öltält som ska placeras ut på området
  • tälten ska uppfylla kraven enligt ”Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält” SRVFS 1995:1 för tivoli ska godkännande/ besiktningsintyg finnas med i ansökan
  • ange alltid ett jourtelefonnummer

Behöver du en karta?

Du kan använda Eskilstunakartan  för att skapa kartutskrifter. Vill du ha hjälp kan du vända dig med en beställning till supporten vid Kart- och GIS-enheten, se kontaktuppgifter här intill. Arbetet debiteras beställaren med 750 kr per påbörjad arbetstimme. Hör även gärna av dig till GIS-supporten om du upptäcker felaktigheter eller har andra synpunkter på kartan. Vi vill gärna veta det, för att kunna bli bättre.

Bröllop på ån

Bröllop på ån i samband med Kyrkogatans invigning.  Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

 

Kommunen yttrar sig och polisen fattar beslut

Ansökan skickas av polismyndigheten till Eskilstuna kommuns trafikavdelning för yttrande. Trafikavdelningen remitterar till berörda avdelningar inom stadsbyggnads- förvaltningen och sammanställer respektive avdelnings yttrande till ett gemensamt svar och återsänder till polismyndigheten för beslut.

I yttrandet kan stadsbyggnadsförvaltningen meddela villkor som berör skötsel av den offentliga platsen, markanvändningen, avspärrningar, miljön, renhållning,trafiken och eventuella avgifter för återställande. Stadsbyggnadsförvaltningen har huvudansvaret för renhållningen på angivet område och arrangörenstår för merkostnaderna för renhållningen. I yttrandet står även vem som ska sköta tillsynen och på vilket sätt det kommer att ske.

För förhandsinformation och frågor kring offentlig plats kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, se kontaktuppgifter i högermodul.

Arto Sipola

Handläggare

Tel: 016-710 76 83
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Kent Andersson

Trafikavdelningen

Tel: 016-710 72 92
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Bo Karlsoon

Parkavdelningen

Tel: 016-710 11 94
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Roger Ekengren

Byggavdelningen

Tel: 016-710 10 90
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Maria Kujanpää

Driftingenjör

Tel: 016-710 11 08 Mobil: 070-086 60 56
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Kart- och GIS-enheten

GIS-supporten

Tel: 016-710 51 55
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan