Parkeringstillstånd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Det kan finns särskilda skäl att parkera fordon på platser där parkering inte är tillåten. Undantag från bestämmelser kan medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerhet, skada på väg eller orsaka annan olägenhet.

Ett parkeringstillstånd kan behövas för att parkera på vissa platser och parkeringar. Det kan gälla privatpersoner eller verksamheter där närheten till fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande. 


Till vänster hittar du information om parkeringstillstånd och vilka krav som måste uppfyllas för att ett tillstånd ska beviljas.