Eskilstuna kommun
27 februari 2015 14:00

Bostadsförmedlingsnämnd/Bostadsförmedling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I många städer drevs tidigt bostadsförmedlingar, utan att denna verksamhet varit föremål för någon reglering genom lag. Sveriges första bostadsförmedling inrättades i Sundsvall 1909. I Eskilstuna finns en bostadsförmedling från och med år 1948.

Enligt den hyreslagstiftning som gällde 1917-1923 var kostnadsfri förmedling av lägenheter obligatorisk. Kostnadsfri förmedling av lägenheter kunde även förordnas enligt den lagstiftning som gällde 1942-1968 (se vidare Hyresnämnd). Enligt lagen om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande (SFS 1967:309) skulle kommuner, om Kungl. Maj:t så förordnade, ordna avgiftsfri bostadsförmedling inom kommunen.

Före 1960-talet bedrevs bostadsförmedlingen i regel av hyresnämnder och efter 1960-talet av olika frivilliga nämnder, oftast bostadsförmedlingsnämnd, som hade till uppgift att förmedla hyresrätter, bostadsrätter och småhustomter.

Från och med den 1 juli 1993, då bostadsförsörjningslagen (SFS 1947:523) avskaffades, är inte kommunerna skyldiga att ordna avgiftsfri bostadsförmedling. Antalet kommunala bostadsförmedlingar har därefter minskat kraftigt.

2003-03-11
Nils Mossberg

Följande bostadsförmedlingsarkiv finns hos Eskilstuna Stadsarkiv:

Eskilstuna kommun. Bostadsförmedlingsnämnden
Eskilstuna stad. Bostadsförmedlingen
Eskilstuna stad. Bostadsförmedlingsnämnden
Torshälla stad. Bostadsförmedlingen

Eskilstuna stadsarkiv

Volymer i depån
Öppettider
Telefontid:
Måndag 10.00-12.00
Tisdag 10.00-12.00
Onsdag 13.00-15.00
Torsdag 13.00-15.00
Fredag 10.00-12.00

Övrig tid kan vi nås via e-post. stadsarkivet@eskilstuna.se

*** Stängt 23/12-2/1 ***

Forskarsalen har samma öppettider som Stadsbiblioteket.

OBS! Se även Eskilskällans öppettider för att se när disken är bemannad.
Besöksadress & karta
Kriebsensgatan 4
Postadress
Eskilstuna stadsarkiv
Box 17
631 02 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 016-710 10 34
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan