Bostadsförmedlingsnämnd/Bostadsförmedling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I många städer drevs tidigt bostadsförmedlingar, utan att denna verksamhet varit föremål för någon reglering genom lag. Sveriges första bostadsförmedling inrättades i Sundsvall 1909. I Eskilstuna finns en bostadsförmedling från och med år 1948.

Enligt den hyreslagstiftning som gällde 1917-1923 var kostnadsfri förmedling av lägenheter obligatorisk. Kostnadsfri förmedling av lägenheter kunde även förordnas enligt den lagstiftning som gällde 1942-1968 (se vidare Hyresnämnd). Enligt lagen om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande (SFS 1967:309) skulle kommuner, om Kungl. Maj:t så förordnade, ordna avgiftsfri bostadsförmedling inom kommunen.

Före 1960-talet bedrevs bostadsförmedlingen i regel av hyresnämnder och efter 1960-talet av olika frivilliga nämnder, oftast bostadsförmedlingsnämnd, som hade till uppgift att förmedla hyresrätter, bostadsrätter och småhustomter.

Från och med den 1 juli 1993, då bostadsförsörjningslagen (SFS 1947:523) avskaffades, är inte kommunerna skyldiga att ordna avgiftsfri bostadsförmedling. Antalet kommunala bostadsförmedlingar har därefter minskat kraftigt.

2003-03-11
Nils Mossberg

Följande bostadsförmedlingsarkiv finns hos Eskilstuna Stadsarkiv:

Eskilstuna kommun. Bostadsförmedlingsnämnden
Eskilstuna stad. Bostadsförmedlingen
Eskilstuna stad. Bostadsförmedlingsnämnden
Torshälla stad. Bostadsförmedlingen