Kulturpolitiskt program

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Var med och påverka!
"Eskilstuna växer tillsammans! Kulturpolitisk handlingsplan 2012-2015" håller på att utvärderas. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en ny, reviderad version som ska gälla från 2016.

Föreningsliv, kulturaktörer och allmänhet kommer att bjudas in i arbetet.

Vad ska kommunen och andra satsa på de närmaste fem åren?
Formulär - Tyck till om framtidens idrott och kultur i Eskilstuna

Vecka 40 genomfördes en dialogvecka på stadsbibliotekets filialer och mötesplatser, Palatzet i Skiftinge och medborgarkontoret i Torshälla. Allmänhetens synpunkter kommer att tas med i det fortsatta arbetet med den nya kulturpolitiska handlingsplanen.

Läs mer - dialogvecka om framtidens kultur och idrott


Kulturen utvecklar Eskilstuna


Kulturen utvecklar Eskilstuna!

Kulturpolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommunkoncern innehåller inriktningen för det kulturpolitiska arbetet fram till 2015. Utgångspunkten i arbetet för att utveckla Eskilstuna som kulturstad, är att alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet.

Handlingsplanen beslutades av kommunfullmäktige 2012 och togs fram i bred dialog med föreningar, näringsliv, fokusgrupper med ungdomar, ledare, aktiva kulturutövare och Eskilstuna kommuns medborgarpanel.

Eskilstuna växer tillsammans - kulturpolitisk handlingsplan 2012-2015 (pdf)