Kulturpolitiskt program

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Kulturpolitisk handlingsplan

Nu finns ett förslag till en ny kulturpolitisk handlingsplan. Allmänheten och föreningslivet har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med 3 oktober 2016.

Läs förslaget här och hitta information om hur du kan lämna synpunkter

Bakgrund
"Eskilstuna växer tillsammans! Kulturpolitisk handlingsplan 2012-2015" håller på att utvärderas. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en ny, reviderad version som ska gälla från 2016.

Måndag 22 februari 2016 18.00-20.00, Lokomotivet i Eskilstuna
Tema: Kultur i staden

Hur kan musik, konst och annat göra Eskilstuna till en ännu mer kreativ och attraktiv plats? Det blir även ett panelsamtal med bland annat Destination Eskilstuna AB, Eskilstuna kommuns stadsbyggnadsförvaltning och allkonstnären Tuomo Haapala.

Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på fika.

Välkommen!

Detta har hänt hittills
Den 11 januari 2016 anordnades ett panelsamtal på tema "Kultur för alla" på stadsbiblioteket i Eskilstuna. I panelen deltog Signe Johannesen och Erik Rörén från Art Lab Gnesta, Gert Johansson från FUB Eskilstuna, Ola Öhlin som arbetat med mångfaldsprojektet Konsten att delta i Eskilstuna kommun samt Eva Königsson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Panelsamtalet fokuserade på delaktighet, medskapande och tillgänglig kultur för alla. Under kvällen lämnade även allmänheten in synpunkter, förslag och ideer som kommer att tas med i det fortsatta arbetet med den nya kulturpolitiska handlingsplanen.

I oktober 2015 genomfördes även en dialogvecka på stadsbibliotekets filialer och mötesplatser, Palatzet i Skiftinge och medborgarkontoret i Torshälla. 

Även en ny idrottspolitisk handlingsplan ska arbetas fram