Eskilstuna kommuns musikarkiv

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna kommuns musikarkiv samlar in musikmaterial med Eskilstuna-anknytning, främst inspelningar i olika format, men även annat som kan vara av intresse. För närvarande finns det ungefär 900 fonograminspelningar i arkivet.

Med Eskilstunaanknytning menas att musikern/musikgruppen ska ha levt och verkat i Eskilstuna under en tid av sin karriär. I första hand samlar vi in lokalt producerat material, men även utflyttade Eskilstunabors alster är av intresse. Ta gärna kontakt med arkivet om ni tror er ha intressant material.

Arkivmaterialet är tänkt att ligga till grund för framtida utställningar och forskning kring kommunens musikliv.

Fonogram och noter är sökbara i musikarkivets katalog.