Kultur i förskolor och skolor

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Två gånger per får alla barn från 5 år och upp till skolår 9 ta del av en musik,dans eller teaterföreställning .

Varje skola/förskola har en eller flera kontaktpersoner som två gånger per år får en utbudskatalog, framtagen av Scenkonst Sörmland , Landstinget Sörmland, där ett brett utbud av scenkonst presenteras. Skolan väljer ur utbudet och skickar in sina önskemål till kultur- och fritidsförvaltningens samordnare av verksamheten.

scenkonsten ht