Eskilstuna kommun
02 mars 2015 01:50

Musik, dans och teater

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Två gånger per får alla barn från 5 år och upp till skolår 9 ta del av en musik,dans eller teaterföreställning .

Varje skola/förskola har en eller flera kontaktpersoner som två gånger per år får en utbudskatalog, framtagen av Scenkonst Sörmland , Landstinget Sörmland, där ett brett utbud av scenkonst presenteras. Skolan väljer ur utbudet och skickar in sina önskemål till kultur- och fritidsförvaltningens samordnare av verksamheten.

scenkonsten ht

Bosse Lundkvist

Handläggare

Tel: 016-710 71 79 Mobil: 070-324 64 73
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan