Fröslundaskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Bilder från musiklektion

   

Fröslundaskolan och Skjulstaskolan

Fröslundaskolan är en grundskola med drygt 350 elever från förskoleklass till och årkurs 6 och 60 tillsvidareanställd personal. Skolan är uppdelad på två byggnader. Förskoleklass till årskurs 2 ligger i Fröslunda och årskurs 3-6 ligger i Skjulsta.  

Skolan har ett stort kunskapsfokus och arbetar ständigt för att alla elever ska nå så långt de kan. Vi är måna om att utgå från varje elev där de befinner sig. Vår främsta uppgift är att hjälpa eleverna att nå deras mål i livet. Vi vill fira kunskapssegrar tillsamman med eleverna! 

 

Nya telefonnummer till Skjulstaskolan:

Arbetslag 3-4: 072-9777133

Arbetslag 5-6: 072-9777134

Idrottshallen: 072-9777138

Kulturverkstan: fritids och öppna verksamheten: 073-9506657