Eskilstuna kommun
17 september 2014 21:34

Skolskjuts

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På gång

Nu är det dags att söka skolskjuts. Behöver ditt barn skolskjuts höstterminen 2014 och vårterminen 2015 måste vi ha din ansökan senast 26 maj. Ansökan gäller barn med växelvist boende eller särskilda skäl. Ansöksblankett  finns på eskilstuna.se under e-tjänster och blanketter.

Skolskjuts 


Skolskjuts i Eskilstuna kommun

Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan om färdvägen är lång, vid särskilda trafikförhållanden, om eleven har en funktionsnedsättning eller vid andra särskilda skäl. Här hittar du mer information.

Elevkort

Alla grund- och gymnasieelever folkbokförda i Eskilstuna kommun erbjuds ett busskort, kallat elevkort, som berättigar till 4 resor/dag utan kostnad alla dagar i veckan under skolåret. Elevkortet gäller för resor med Länstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun. Här hittar du mer information om elevkortet.

Skolskjuts

Resor och parkering

Vi handlägger frågor som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.
Öppettider
Telefontid - vardagar
08.30-09.30.
Besöksadress & karta
Alva Myrdals gata 5
Postadress
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
631 86 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 016-710 26 04
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Mer information

Informationsblad om skolskjuts i Eskilstuna kommun samt ansökningsblanketter.
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan