Skolskjuts

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolskjuts 


Skolskjuts i Eskilstuna kommun

Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan om färdvägen är lång, vid särskilda trafikförhållanden, om eleven har en funktionsnedsättning eller vid andra särskilda skäl. Här hittar du mer information.

Information om skolskjuts - folder

Ansökan om skolskjuts

Bilaga till ansökan om skolskjuts

 

Elevkort

Alla grund- och gymnasieelever folkbokförda i Eskilstuna kommun erbjuds ett busskort, kallat elevkort, som berättigar till 4 resor/dag utan kostnad alla dagar i veckan under skolåret. Elevkortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun. Här hittar du mer information om elevkortet.

Skolskjuts