Skolskjuts

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolskjuts 


Skolskjuts i Eskilstuna kommun

Vi i kommunen är skyldiga att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan om vägen till skolan är alltför lång, om eleven har en funktionsnedsättning, vid särskilda trafikförhållanden eller på grund av andra särskilda skäl som kan finnas. Här hittar du broschyrer, länkar och ansökningsblanketter för skolskjuts.

Mer information

Information om skolskjuts - folder

Ansökan om skolskjuts

 

Elevkort

Elever i grundskolan eller gymnasiet som är folkbokförda i Eskilstuna kommun får ett busskort, kallat elevkort, som ger möjlighet till 4 resor per dag utan kostnad alla dagar i veckan under skolåret. Elevkortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Här hittar du mer information om elevkortet.

Skolskjuts