År 2

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Välkommen till Lönnen och Fjärilshuset 

År 2 har 57 elever som är indelade i tre mentorsgrupper. Under skolveckan kommer alla elever att möta samtliga pedagoger. De har ett gemensamt ansvar för eleverna och undervisningen. Ansvar för de olika ämnena är fördelade mellan pedagogerna.
Vi som arbetar med eleverna under skoltid är:

Elizabeth Ahlström (lärare)

Cecilia Jörtsö (lärare)

Kristina Karlsson (lärare)

Inga-Lill Grenryd (Fritidspedagog)

Cecilia Hedlund (tidigarelärare)

Lisa Pettersson (Förskollärare)